Ilmoitus huoneiston kunnossapito- ja muutostyöstä

    Taloyhtiö

    Osakas

    Selvitys toteutettavasta työstä (osakas täyttää, suositellaan erillistä liitettä)